ÁSZF

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Vajda Jenő mint szolgáltató (“szolgáltató”) által üzemeltetett, a www.hasznaltlemezfelni.hu weblapon és aldomainjein létesített webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF-et és az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, azok minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. Általános rendelkezések
1.1. A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Felni Expert KFT

A szolgáltató székhelye / postai címe: 7522 Kaposújlak, Kossuth L. u. 50.

A szolgáltató e-mail címe: info@hasznaltlemezfelni.hu

A szolgáltató telefonszáma: +36209670107

Nyilvántartási száma:

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság

Adószáma: 27783148-2-14

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken áll a szolgáltató a felhasználó rendelkezésére.

1.2. Jelen ÁSZF a szolgáltató és a felhasználó közötti szerződés részét képezi, melyet a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltató magatartási kódexhez nem csatlakozott, az ÁSZF magatartási-etikai kódexre nem utal.

1.3. A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSZF-et betartja és valamennyi felhasználójával szemben egységesen ezeket a feltételek alkalmazza.

1.4. A szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználó az ÁSZF-et a szolgáltatás igénybe vétele előtt megismerhesse és elfogadhassa. A felhasználó csak az ÁSZF elfogadásával jogosult a webáruház használatára és azon megrendelés leadására, a szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződéskötésre. A felhasználó a webáruház regisztrációjakor weboldalon a „Az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési szabályzatot elolvastam és elfogadom…” gomb megnyomásával/kitöltésével kijelenti, hogy a weboldalon található ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres regisztrációt követő megrendeléssel a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

1.5.        Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

1.6.        A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.7.        A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

1.8. Jelen ÁSZF 2023. február 1. napjától kezdődően annak visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a webáruház felületén való előzetes tájékoztatás mellett egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF rendelkezéseit annak hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, a korábbi szerződésekre a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a webáruház weboldaláról letölthető.

1.9. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

1.10. Amennyiben szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

1.11. A felhasználó adatainak a kezeléséről a szolgáltató Adatvédelmi szabályzata tartalmaz rendelkezéseket, amely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az Adatvédelmi szabályzat ezen a linken érhető el: http://www.hasznaltlemezfelni.hu/adatkezelesi-szabalyzat.html

1.12. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, a fogyasztóvédelemről szóló illetőleg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

1.13. Jelen ÁSZF hatálya szolgáltató weblapján www.hasznaltfelnilemez.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: http://www.hasznaltlemezfelni.hu/aszf.html

 

2. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.1. A szolgáltató kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre. A webáruházban a szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, méreteit és a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Az egyes termékek típusairól, paramétereiről és méreteinek az értelmezéséről a szolgáltató a „gyakran ismételt kérdések” alatt külön tájékoztatót tesz közzé.

2.2. A szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy új és használt termékeket is forgalmaz. A termék állapotára vonatkozó információt a szolgáltató az adott terméknél feltünteti. A felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a használt termékek állapota a használtsági fokuknak megfelelő.

2.3. A megjelenített termékek telefonon, online, e-mailben vagy a honlapon található információkérést követően rendelhetők meg.

2.4. A szolgáltató az eladásra kínált termékek mellett megjeleníti annak árát. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Amelyik honlapon található termékre nézve ár nincs megjelölve, az az adott időpontban nincs raktáron a szolgáltatónál, a webáruházon keresztül nem rendelhető. E-mailben vagy telefonon tett érdeklődésre azonban a szolgáltató tájékoztatást nyújt a termékről és annak beszerzéséről.

2.5. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a webáruház felületén, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a felhasználó további jogkövetkezmények nélkül elállhat vásárlási szándékától. A hibás ár feltűnő értékaránytalanságot eredményez és az ilyen áron mellett kötött szerződés érvénytelen.

2.6. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendelések, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a felhasználó részére.

2.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a szolgáltató teljes körűen tájékoztatja felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az egyes termékek akciós jellegét és árát a szolgáltató az adott termék adatlapján jeleníti meg.

 

3. A megrendelés menete

3.1. A megrendelés leadás

3.1.1. A megrendelések leadása a webáruházban elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges a webáruház weboldalán. Az elektronikus úton tett rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználó részére.

A szolgáltató emellett kezeli az e-mailben és a telefonon érkező megrendeléseket is. A telefonon érkező rendeléseket a szolgáltató rögzíti és megrendelés esetén a tájékoztatást írásban is megküldi a felhasználó részére.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a rendelés nem egyértelmű, úgy e-mailben vagy telefonon megkeresse a felhasználót a rendelés pontosítása érdekében.

3.1.2. A webáruház tartalmának bármely része elérhető bárki számára regisztráció nélkül és maga a vásárlás sem regisztrációhoz kötött.

3.1.3. A megrendelés során a Felhasználónak a következő adatokat kell kötelezően megadnia a szolgáltató részére:

név,

e-mail cím,

jelszó,

szállítási cím,

számlázási cím,

telefonszám.

A felhasználó kijelenti, hogy a megrendelés során megadott személyes adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

3.1.4. A felhasználónak a megrendelés leadásához a megrendelni kívánt termékeket először a kosarába kell helyeznie, amit a kiválasztott termék mellett elhelyezett „Kosárba rakom" gombra kattintva tehet meg. A felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

A felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát. A kosárból az egyes elemeket törölheti vagy a „mennyiség” mező változtatásával bármikor módosíthatja a kosár tartalmát.

A kosárba több termék is elhelyezhető. Amennyiben a felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vissza az üzletbe” gombot. A kosár tartalma megtekinthető a képernyő jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a felhasználó ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „kosár frissítése” ikonra kattintással aktualizálható a kosár tartalma. A felhasználó a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

3.1.5. A kosár tartalmának megvásárlásához a „Vásárlás adatai” elnevezésű 2. menüpontban szereplő adatlapot a felhasználónak ki kell töltenie ahhoz, hogy megrendelését el tudja küldeni a szolgáltató részére. Az adatlapon a felhasználónak meg kell adnia a 3.1.3. pontban megjelölt adatait, valamint ki kell választania a szállítási és a fizetési módot. Az adatlapon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez. A kosárban a rendelés súlyától függően, a megrendelés kiszállításának költségét a rendszer automatikusan kiszámolja és hozzáadja a termék árához.

3.1.6. A felhasználónak a megrendelésének elküldéséhez el kell fogadnia az ÁSZF-et illetve az Adatkezelési szabályzatot - az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával - ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

3.1.7. Az adatok megadását követően a felhasználó „Rendelés” elnevezésű 3. menüpontban tudja elküldeni megrendelését a szolgáltatónak, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat.

3.1.8. A szolgáltató lehetővé teszi a megrendelés során az adatbeviteli hibák javítását. A felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

3.2. A megrendelés visszaigazolása

3.2.1. A szolgáltató köteles a felhasználó megrendelésének megérkezését a felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a felhasználó adatait. Amennyiben e visszaigazolás a felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a felhasználóhoz nem érkezik meg, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a felhasználó rossz e-mail címet adott, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3.2.2. A megrendelések feldolgozás munkanapokon, munkaidőben (9:00-16:00 között) történik. Amennyiben a szolgáltató a feldolgozás során észleli, hogy a webáruházban hiba vagy hiányosság lépett fel a termékeknél vagy az áraknál, a szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a felhasználót az új adatokról. A felhasználó ezt követően megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.2.3. A szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított legfeljebb 15 (tizenöt) nap. Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a szolgáltató a felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

3.2.4. Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint felhasználó által esetlegesen fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. A visszautalással kapcsolatban a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

4. Fizetési módok

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A felhasználó a megrendelés végösszegét – a termék vételárát és a kiszállítás díját – utánvéttel, a szolgáltató bankszámlájára történő előre utalással vagy személyes átvétel esetén készpénzben egyenlítheti ki.

Utánvétes vásárlás esetén a felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelés végösszegét a termék átvételekor fizeti meg a futárnak. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a terméket csak az utánvételi összeg hiánytalan megfizetését követően veheti át.

Előre utalás esetén a felhasználó a megrendelés végösszegét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlaszámra vállalja átutalni 3 (három) banki napon belül. Ha a felhasználó átutalás helyett befizetést teljesít a szolgáltató bankszámlájára, annak költségét a felhasználó tartozik viselni a megrendelés végösszegén felül és azt nem háríthatja át a szolgáltatóra. A terméket a szolgáltató a megrendelés végösszegének a bankszámláján történő jóváírását követően küldi meg a felhasználónak.

Személyes átvétel esetén lehetőség van a vételár készpénzben történő kiegyenlítésére. Készpénzben történő fizetés esetén a felhasználó a termék vételárát annak átvételekor a felhasználó közvetlenül fizeti meg a szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a felhasználó a fizetést követően jogosult.

4.6. A szolgáltató a vételár megfizetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki, melyet a vásárlás igazolására a felhasználó részére a termékkel együtt megküld vagy átad.

 

5. Szállítási feltételek

5.1. A szolgáltató által alkalmazott szállítási módok:

házhozszállítás futárszolgálattal

személyes átvétel

Házhozszállítás

A megvásárolt termék kiszállítása a Sprinter Kft. futárszolgálatának közreműködése útján vagy a szolgáltató saját autóval történő kiszállítása útján valósul meg. A szállításidíjakat külön táblázatban tünteti fel Szolgáltató, mely a Honlapon megtalálható……………… cím alatt.

A szolgáltató a megrendelés beérkezését vagy előre utalás esetén a megrendelés végösszegének megérkezését követő 3 (három) munkanapon belül átadja a terméket a futárszolgálatnak.

5.2.2. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a felhasználót késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a felhasználó jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a megrendelés során megadott szállítási címre kézbesíti a terméket. A jellemző szállítási idő a rendeléstől számított 2-6 munkanap.

5.2.3. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat értesítőt hagy és még egy alkalommal kíséreli meg a csomag kézbesítését. A kétszeri sikertelen kézbesítését követően a szolgáltató jogosult a megrendelést törölni. Amennyiben a felhasználó változatlanul meg kívánja vásárolni a terméket, azt új megrendeléssel teheti meg. Ha egy címről két vagy több alkalommal is visszakapja a szolgáltató a csomagot, fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban ne teljesítse a megrendelést.

A személyes átvétel

5.5.1. Személyes átvételre a termék megérkezését követő szolgáltatói értesítést követően, előre egyeztetett időpontban lehetséges, a szolgáltató 7522 Kaposújlak, Kossuth L. u. 50. szám alatti üzlethelyiségében.

Szállítási díjak

5.4.1. A futárral történő házhozszállításnál a szolgáltató kiszállítási díjat számít fel, mely a termék árával együtt fizetendő.

A szállítási díjak a termékcsomag tömegétől függően az alábbiak szerint alakulnak:

0,1 kg – 5 kg

3.000,- Ft

5,1 kg – 20 kg

4.000,- Ft

20,1 kg – 35 kg

6.000,- Ft

35,1 kg – 50 kg

7.000,- Ft

50 kg felett minden további 1 kg után 100 Ft

A szállítási díjak bruttó összegben kerültek meghatározásra. A szállítási díjak a webáruház „szállítás” felületén is elérhetőek és azok jelen ÁSZF részét képezik. A szállítási díj a megrendelés leadása során minden esetben feltüntetésre kerül.

5.4.2 Személyes átvétel esetén a szolgáltató nem számít fel díjat.

5.5. A küldemény átvétele

5.5.1. A felhasználó a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

5.5.2. A termék átvételekor a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén a felhasználó köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A felhasználó az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a szolgáltatóval közölni.

5.5.3. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a felhasználó érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó költségek, károk kivétel nélkül a felhasználó terhére esnek, és a szolgáltató ezekért sem a felhasználó, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

5.5.4. Amennyiben a rendelés átvételét felhasználó indokolatlanul megtagadja, a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott felhasználó további megrendeléseinek a teljesítését megtagadja, valamint az esetlegesen időközben leadott megrendeléseit törölje.

 

6. Az Elállás joga és gyakorlásának menete

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti, vagy személyesen visszahozhatja a szolgáltatónak a megrendelt terméket. A felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatminta jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében is elérhető.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. A felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

6.3. A felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából azzal, hogy a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre az elállási jog kiterjed

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog a felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.6. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6.7. Amennyiben a felhasználó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját veszi figyelembe a szolgáltató.

6.8. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

6.9 A felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy visszahozni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

6.10. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, így a visszaküldési szállítási költségeit is. A megrendelt terméket a felhasználó postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a szolgáltató részére azzal, hogy utánvéttel küldött csomagot a szolgáltatónak nem áll módjában átvennie. A visszaküldött termék megfelelő, a terméket a szállítás során megóvó csomagolásáról a felhasználó köteles gondoskodni. A csomagolás hiányosságai miatt bekövetkező károkért a felhasználó felelősséggel tartozik.

6.11. Az elállási jog gyakorlása esetén a felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés vagy a visszajuttatás során a felhasználó általi nem megfelelő csomagolás miatt következett be.

6.12. A szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is. A szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.13. A visszatérítést a szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.14. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltéségeket.

 

7. Szavatosság és jótállás

7.1. Kellékszavatosság

7.1.1. A megrendelt termékek hibája esetén a felhasználó Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a szolgáltatóval szemben.

7.1.2. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

7.1.3. A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó a felelős.

7.1.4. Fogyasztónak minősülő felhasználó esetén a teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén és a szerződés megkötésének igazolásán (7.4.1. pont) túl nincs egyéb feltétele. Ilyen esetben a szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap leteltét követően azonban már a felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

7.1.5. A szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét a fogyasztónak minősülő felhasználó már nem érvényesítheti. Használt termék vásárlása esetén ez a határidő 1 (egy) év.

7.1.5. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

7.2. Termékszavatosság

7.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó kellékszavatosság helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

7.2.2. Termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető.

7.2.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.

7.2.4. Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.2.5. A felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval (forgalmazóval) közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó felel.

7.2.6. Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.2.7. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.3. Jótállás

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el : https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

7.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el , a magyarnyelvű verziót megnyitva („HU”) . https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011L0083

7.4 A vállalkozásunk által forgalmazott termékek vonatkozásában a fogyasztót indokoás nélküli elállási vagy felmondási jog illeti meg, mely az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül írásbeli nyilatkozattal gyakorolható a mellékelt minta vagy egyéb kifejezett nyilatkozat vállalkozásuk részére történő megküldésével. Az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja a fogyasztó. A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy naptári napon belül kell visszatérítenie a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. postaköltség). Ha azonban a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatás összegét, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, akkor a vállalkozásnak saját költségén kell visszafuvaroznia a terméket, ha az jellegénél (pl. méreténél) fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

7.5. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

7.6. A jótállási kötelezettség kizárólag az új termékekre terjed ki, a használt termékek vonatkozásában jótállási igény nem érvényesíthető.

7.7. A szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.8. Jótállási igényét a felhasználó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 14 napon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a szolgáltató kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7.9. A szolgáltató a jogszabály szerinti kötelező jótálláson túl a termékekért semmilyen további jótállást nem vállal.

7.10. A szavatossági, jótállási igények közös szabályai

7.10.1. A szavatossági igények érvényesítése esetén a felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása, amely történhet számlával, nyugtával vagy fuvarlevéllel is.

7.10.2. A szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7.10.3. Ha a szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

7.10.4. A szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizennégy napon belül elvégezze. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik

7.10.5. Jelen fejezet alkalmazása során fogyasztónak minősülő felhasználó (fogyasztó) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

7.11 Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy éven belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 évet – fogyasztó esetében kettő évet - követően a kellékszavatossági jog elévül. A fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, ezt követően a kellékszavatossági jog elévül.

 

8. Panaszkezelés, jogérvényesítés

8.1. A szolgáltató panaszkezelése

8.1.1. Amennyiben a termékekkel, illetőleg a szolgáltatói szolgáltatással összefüggésben a felhasználónak panasza merül fel, úgy azt szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein – telefonon, e-mailben vagy levélben – közölheti. A szolgáltató javasolja, hogy a felhasználó a panaszát elsődlegesen írásban közölje.

8.1.2. A szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben ezt a panasz jellege megengedi. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a felhasználónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

8.1.3. A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 14 (tizennégy) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

8.1.4. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató írásban tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

8.1.4. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

8.2. Jogérvényesítési lehetőségek

8.2.1. A szolgáltató és a felhasználó törekszik arra, hogy esetleges jogvitájukat békés, tárgyalásos úton rendezzék. Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetőleg a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

8.2.2. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszám: +36-82-501-100

Telefax: +36-82-501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

A magyarországi békéltető testületek listája itt érhető el:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Ügyintézés a lakhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelemnél lehetséges.

 

8.2.3. A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Európai Unió online vitarendezési platformot. A platform az Európai Bizottság rendszerében érhető el az alábbi honlapon:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8.2.4. Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2). Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a Fővárosi és Megyei Kormányhivatal jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi linken érhetőek el: http://kormanyhivatal.hu/hu/

A szolgáltató székhelye szerinti területi fogyasztóvédelmi szerv:

Somogy Megyei Kormányhivatal

Közlekedési Műszaki Engedélyezési, Mérés ügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri út 2.

Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf: 281.

Telefonszám: +36-82-510-868

Telefax: +36-82-510-661

E-mail cím: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

 

Somogy Megye, Kaposvári Kormányhivatal

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Telefonszám: (06 82) 795-137; (06 82) 795-137

Telefax: (06 82) 795-138

E-mail:hivatal@kaposvar.gov.hu

 

 A fogyasztóvédelmi hatóság területi szerveinek listája itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

 

8.2.5. Abban az esetben, ha felek békés úton, peren kívül nem tudják a vitáikat rendezni, s a megegyezés nem lehetséges, a felek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. Az előfizető az előfizetői jogviszonyával kapcsolatos polgári jogi igényét jogosult bíróság előtt érvényesíteni.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság:

Kaposvári Járásbíróság

Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/A.

Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf. 116.

Telefonszám: +36-82-528-060

Telefax: +36-82-528-064

E-mail cím:birosag@kaposvar.birosag.hu

 

A bíróságok listája törvényszékenkénti bontásban itt található: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

9. Szerzői jogok

9.1. A webáruház egésze és annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem alatt állnak.

9.2. A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

9.3. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

10. Felelősség

10.1. A felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és tudomásul veszi, hogy szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.2. A szolgáltató nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a webáruház vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

10.3. A szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért, adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

10.5. A felhasználók által a webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Amennyiben a felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a szolgáltatónak. Amennyiben a szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.7. A felhasználó elfogadja, hogy a webáruház használata során a személyére vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a felhasználót terheli a felelősség.

 

1. MELLÉKLET

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt